torsdag 23. juli 2009

LANDSMØTE I DRAMMEN 22. - 24. MAI 2009


Postens Pensjonistforbund holdt sitt 10. landsmøte i Drammen i mai. Her møtte representanter og gjester fra fjærn og nær til faglig og sosialt samvær. Blant gjestene var utsendte fra Posten Norge, postpensjonistforeninger i de nordiske land, Norsk Pensjonistforbund og Buskerud fylke.


Det hele startet uformelt og kulturelt med diktlesing, sang og musikk av Gustav Jørgensen og Håvard Svendsrud. Tema var "Drømmer fra en mursteinsgård med tekster av Rudolf Nilsen.
Karl-Arne Johannessen - han fra Askøy som var Idrettspresident en periode og som nå er valgt til håndballpresident - kåserte over emnet "Framtidens helsevesen - finnes det grenser?" Skal vi tro på de perspektiver han dro opp ang hva legevitenskapen kan bli i stand til å utføre - vel, så finnes der ikke grenser. Derimot må noen bestemme hvor grensen skal gå hva angår pengebruk, menneskelige ressurser og etikk. En givende stund som fikk de små grå til å skifte fokus.

Det faglige har i slike sammenhenger sitt faste innhold: taler, konstituering, årsberetning, regnskap, handlingsplan og valg. Mye av dette er behandlet tidligere i forbundets organer slik at de store diskusjoner uteblir på landsmøtet. Men sakene skal formelt vedtas og protokolleres.

Den våkne leser kan ha registrert at navnet på forbundet nå ikke lenger er hva det var. På lnadsmøtet ble det gjort vedtak om navneendring fra Postpensjonistenes Landsforbund til
Postens Pensjonistforbund.
Et forslag om å endre medlemskontingen slik at også ektefelle samboer betaler det samme som medlem falt under avstemmingen.
Et forslag om å avholde landsmøte hvert tredje år istedet for hvert annet år ble vedtatt.
Handlingsplanen for neste landsmøteperiode ble vedtatt med noen tilpasninger og presiseringer.
Også valget foregikk i rolige former. Vår leder i Bergen - Vegard Bakka - ble innvalgt som 1. vara etter at Hilmar Eldevik hadde frasagt seg gjenvalg.
Mange av de som var med på denne samlingen var gamle kjente og fant sammen. Vi som var nye måtte gjøre oss kjent og vår fortid i Posten er til god hjelp i så måte. Det er alltid noen som kjenner noen. Lørdag kveld ble landsmøtet offisielt avsluttet med festmiddag i hotellets lokaler. Mat og omgivelser var upåklagelig - og det muntre ord satt løst. Søndag etter frokost var det farvel for denne gang - 3 år til neste.