fredag 9. oktober 2009

MEDLEMSMØTE MED ENGASJERENDE INNHOLD

Medlemmene som møtte opp på medlemsmøtet i oktober fikk med seg et tankevekkende foredrag av Roar Fosse fra Bergenspolitiet. Han arbeider med forebyggende arbeid blant barn og unge i Bergensområdet og har bak seg 13 år i politiet. Tema var "Natteravnene - om å bry seg". Roar tok oss med inn i dagens mangfoldige hverdag der de unge skal velger sin vei mot voksenlivet. Mange gjør valg som de angrer, noen angrer ikke og går videre i livet som kriminelle aktører.

Når 14 - 15 åringer trekker til Bergen sentrum nattetider, så er dette ikke et egnet oppvekstmiljø for så unge mennesker. De må tilbakeføres til sitt nærmiljø og finne sin plass der. Dette må vi voksne hjelpe dem med, først og fremst foreldre som er barnas viktigste voksenpersoner. Når foreldrene svikter kan det være avgjørende at barn og unge har en annen voksenperson som tar ansvaret og gir trygghet i et kriminelt hjemmemiljø. Natteravnene, Barnevernets utekontakt, New Page og liknende organisasjoner samarbeider med politiet om å hanke inn igjen ungdom som er havnet på kjøret.

Det er i bygatene Natteravnene gjør nytte ved å være synlige, se og observere, og snakke med unge mennesker som ikke kan ta vare på seg selv. I voldsepisoder skal de ikke gripe inn, men tilkalle politiet. Det er slike grupper i mange land, ca 500 grupper i Norge.

Takk til Roar Fosse for et engasjerende foredrag. Det gav oss innsikt i den hverdag politiet møter og forståelse for hvor viktig det er å gjøre en felles innsats for våre barn.