fredag 12. mars 2010

ÅRSMØTET I AVD BERGENÅrsmøtet i avdeling Bergen Postpensjonistene var den 1. mars 2010. Leder Vegard Bakka var bortreist på hemmelig sted for å feire sin 70 årsdag, men hilste årsmøtet og tok gjenvalg for to år.
Leder i Norsk Pensjonistforbrund avd Hordaland - Inger Johanne Knudsen - var gjest. Hun orienterte om aktuelle saker i forbundet både sentralt og lokalt. Hun er også leder i Bergen Eldreråd og poengterte hvor viktig det er å engasjere seg i lokal eldrepolitikk som f eks eldreråd der kommunale saker kan påvirkes og tas opp overfor kommunen. Dette er ikke så enkelt som å delta på møter i ny og ne, men krever at representantene følger med alt som skjer eller ikke skjer der vår aldersgruppe er berørt. Medlemmer til eldrerådene velges samme år som kommunevalg og de som påtar seg verv må være uredde og ikke la seg stoppe så lett. Inger Johanne Knudsen har erfaring og egenskaper som egner seg til dette og hun har engasjert seg i slikt arbeid i mange år. Nylig mottok hun Kongens medalje og heder for sin samfunnsinnsats.

Årsmøtesakene ble gjennomgått:

årsmelding, regnskap, vedtekter og handlingsplan for 2010 ble godkjent. I styret ble det noen endringer i samsvar med valgkomiteens innstilling: Gro Larsen og Hilmar Eldevik sa fra seg gjenvalg og takket for seg etter mange år i styret med viktige og krevende oppgaver, Gro i reisekomiteen og Hilmar som fast vara til Landstyret. Nye i styret er Ole Follesø og Aud Liv Soleide. Per Vike sa fra seg gjenvalg og gikk ut av valgkomiteen etter mange års innsats. Ny i valgkomiteen ble Nils Are Klubben.

Nå blir det en stund til vi møtes igjen. På grunn av påskehelg tidlig i april blir neste medlemsmøte mandag den 12. april 2010. Da blir det møte med Jan Spurkeland som skal snakke om "Helse og humor". Vi håper på godt oppmøte og ønsker

VELKOMMEN !