mandag 17. januar 2011

MEDLEMSMØTE I JANUAR


Ute var det hålkeføre, riktig ufyselig med sludd i luften. Likevel tok mange postpensjonister turen til sentrum til årets første medlemsmøte i Riksstuene. Etterspørselen etter brodder i byens butikker var og er fremdeles stor - ikke tvil om at utstyret er nødvendig med slike vintre. Vi ser fremover mot lysere tider.


En passende innledning ble det nasjonale diktet "Det ligger et land mot den evige sne", ikke minst var den videre teksten om sagaens tidsbilder aktuell for dagens tema som handlet om politiske rivninger og maktskifter på ellevehundretallet.
Men først gikk Vegard gjennom dagens politiske drakamper om pensjoner, sykehjem, skatt og valgløfter, og vårt ansvar for medlemsverving - som aldri tar slutt.

Yngve Nedrebø fra Statsarkivet, Bergen, kåserte om Ingerid som var kongedatter og født i Sverige i 1110. Hun fartet rundt i Norden og ble både dronning og kongemor, giftet seg 4 ganger, den siste gangen med Arne fra Stårheim - han var ikke konge. Dengang som nå var det viktig med alliansebygging, men et og annet blosdig slag ble utkjempet. Hennes sønn, kong Inge Krokrygg var ikke spesielt fredelig, han drepte tre brødre for å bli enegonge. Deretter var det mye slåssing og biskopene blandet seg i maktkampene.

De som liker å lese om denne tiden må gå til Snorre for å få full oversikt. Yngve overrakte en gave til oss - en bok om dronning Ingerid og biskop Nikolas, hennes sønn med Arne fra Stårheim.

Etter et slikt sveip gjennom en blodig historie - som er vanskelig å fatte - men som har sine paralleller også i dag, moret forsamlingen seg med prat, kaffe og snitter i salongene, samt utlodning av det vanlige.
Vel møtt til medlemsmøte i februar, da kommer Jo Gjerstad og forteller om noen Bergensviser og hvordan de ble til.