onsdag 9. februar 2011

MEDLEMSMØTE I FEBRUAR 2011


Det var meget god oppslutning om medlemsmøtet den 7. februar, 56 medlemmer var tilstede for høre kåseri, synge litt og prate sammen. Møtet ble innledet med fellessang - en av de gode, gamle bergensvisene.
Her er den troløse Ingeborg med kavaler på spasertur i Fjeldveien.
Vegard Bakka orienterte om aktuelle saker: medlemsvervingen som aldri hviler og skremselsinformasjon i media om enorm vekst i pensjonsmottakere og gamle/syke mennesker om få år, rene tsunamien. God mat, legevitenskap og annet godt stell medvirker til at mange lever så meget lengre, det er vi glade for.
Dagens kåseri var ved forlagsredaktør Jo Gjerstad fra Bodoni Forlag. Hans tema var "Noen bergensviser - og historiene bak dem". Det ble en underholdende og opplysende stund. Visene var nok kjente i forsamlingen, men det han fortalte om hvordan de ble til - hvem skrev tekst og hvem komponerte melodi, der var det mye nytt for de fleste av oss.
Visen "På Fjeldveien" ble sunget første gang i 20. juni 1902 på en teaterforestilling i Bergen som var til inntekt for "svagelige Folkeskolebørns Ferieopphold, tekst ved Hans Wiers-Jenssen til en gammel dansk melodi som var svært populær på den tid. Inngangspenger 10 øre.
Madam Oline Felle drev gjestgiveri og skjenkested i Sandviksveien 21. Sangen om Madam Felle er av ukjent forfatter, men melodien er en amerikansk marsj - "Shall we gather at the river?" - som var vel kjent i Bergen i 1860-70 årene og mye spilt av Frelsesarmeen.

"Jeg tog min nystemte Cithar i hænde" eller Nystemten som den heter på folkemunne, har egentlig tittelen "Udsikter fra Ulriken", skrevet av en trønder, Johan Nordahl Brun, på en dengang kjent fransk melodi. Den er mye brukt, sunget stående og er Bergens nasjonalsang må vite.

Som det fremgår av dette lille utvalget fra kåseriet, så er de kjente bergensvisene ikke aldeles bergenske. Andre landsdeler og utlandet er i stor grad innblandet. Men Bergen har rykte på seg for å la seg påvirke utenfra, det må da være bare av det gode.

Stor applaus for Jo, mye god historie og mange morsomme historier.