mandag 20. februar 2012

MEDLEMSMØTET I FEBRUAR 2012

Her skulle vi ha vært nå i februar - istedet for i Bergen og omegn med kulde, regn og isglatte veier. Men dessverre, ikke noe medlemsmøte på en sydhavsstrand, men som vanlig samlet vi oss i Ricksstuene. Der var det varmt og godt inne, 46 medlemmer trosset vær og føreforhold og kom til et hyggelig samvær med venner og kjente.

Vegard Bakka orienterte fra styret om aktuelle saker: de av våre medlemmer som er politisk interesserte bør ta kontakt med sine eldreråd/representanter i kommunene for å finne ut hva som foregår i det eldrepolitiske kammer. Både møte og saker til behandling i disse fora er offentlige.  Andre saker som ble meldt til forsamlingen:

  • bilførerkurs 65+, eventuelt oppstart høsten 2012
  • lokalblad på papir for Postpensjonistene i Bergen, trenger vi dette?
  • andre aktiviteter: etablere en bridgeklubb. Postpensjonistene har turnering i Sverige 6. - 9. mai 2012
  • verving av nye medlemmer, alltid aktuelt. Alle må være aktive og få med de som ennå ikke har meldt seg inn.

Det kom ikke noen umiddelbar respons eller begeistring på disse spørsmål, men kanskje når noen får tenkt seg om.

Dagens tema forøvrig var musikk med liveband - og ikke hvilket som helst band, men Bergens Munnspillorkester som består av 5 musikere av god, gammel årgang. De er alle godt oppe i årene, men trakterer instrumenter og sangstemmer omtrent som for 30 år siden. Bandet ble stiftet i 1985 og har musisert i innland og utland. Vi fikk høre gamle bergensviser som så og si aldri synges mer blant almuen, det var som vi ble våt i øyekroken av nostalgi. Det ble også servert svisker - gamle slagere fra den tid byens borgere gikk på danserestaurant og ellers hørte bare på radio. Stor applaus og ekstranummer.

Til deg som vil høre bandet på nettet: du kan gå inn på You Tub og slå opp "Bergens Munnspillorkester", så strømmer tonene mot deg fra PCen.Vi avsluttet samværet som vanlig i salongene med bevertning og utlodning.

Velkommen til årsmøtet som blir den 5. mars 2012 i Ricksstuene. Nestleder i Pensjonistforbundet og leder av Bergen Eldreråd - Inger Johanne Knudsen -kommer på besøk og orienterer om arbeidet og aktuelle saker i disse fora.