fredag 13. april 2012

MEDLEMSMØTE I APRIL

 
Dagens tema på medlemsmøtet den 10. april var meget historisk og særdeles postalt. Arne Eriksen og Audun Hanstveit har forsket i det postale og fattet interesse for faget langt ut over frimerkesamlingen. I fjor ga de ut boken "Dar kjem Dampen - med post", den omhandler det mangfoldige liv i postekspedisjoner ombord i fjordabåter på vestlandet. Denne postføringen er nå stort sett en saga blott, men verdifull som kilde til opplysning for etterslekten om hvordan samfunnet fungerte i "gamle" dager. Arne Eriksen fortalte at han så og si var oppvokst på Stavanger postkontor der hans far hadde sitt virke. Familiens motto var:"Alt for Posten".

Postens gullalder må regnes i perioden 1860 - 1960, da vokste postfremføringen i omfang og utvidelse i takt med den industrielle utviklingen og utbygging av handel og industri. Etter forfatternes mening er Postverkets betydning for utvikling av den moderne norske staten sterkt underkommunisert. Likevel, det mest spennende er å komme over gamle konvolutter, helst med innhold, og med mange stempel og omadresseringer. Det var dengang da brevet ble stemplet både ut og inn, registrert og loggført.

Noe av det mest kuriøse i posthistorien er vel opprettelsen av tjenesten "Poste restante" som skulle være til gagn for personer med midlertidig opphold uten fast adresse. Der skulle postfunksjonæren etterhvert bli moralens vokter ved mistanke om at ordningen ble misbrukt til lysskye forretninger og annet usømmelig. Så seint som i 1913 - da også kvinner fikk almen stemmerett - fikk ingen kvinner bruke denne posttjenesten.

De to historikerne fikk fortjent takk og applaus for et engasjerende foredrag med interessante billedeksempler på flere hundre år gammel brevpost.

Vegard orienterte om aktuelle saker:
- Hjørdis Haarstad og Eli Ludvigsen er delegater til Landsmøtet på Lillehammer 11. - 13. mai.
- Nytt fra Pensjonistforbundet Hordaland sitt årsmøte, Inger Johanne Knudsen er fortsatt leder og ny nestleder er Atle Lerøy.
- Postpensjonistene i Bergen tar initiativ til nytt 65+ kurs for bilførere i uke 41, dvs 9., 10. og 11.oktober
- oppstart av lokalt medlemsblad: oppfordrer den som vil og kan til å melde seg som redaktør
- verve nye medlemmer. Det er sendt ut brev og purringer til nye pensjonister

Medlemsmøtet samlet seg i salongene til sosialt samvær med kaffe og snitter. Vi var ikke så mange, men likevel bra loddsalg.

Så blir det dagstur til Sognefjorden i mai og juni. Ca 60 personer meldte seg til tur, derfor måtte den fordeles på to dager.