onsdag 6. mars 2013

ÅRSMØTE 2013

 
Nei, det var ikke her på de sydlige breddegrader vi haddet årsmøtet den 4. mars 2013. Men inne i Grand selskapslokaler var det godt og varmt, 40 medlemmer møtte opp for å bistå til et godt årsmøte. Dirigent for dagen var Vegard Bakka og Hjørdis Haarstad foresto vervet som referent.
 
Punktene på dagens formelle program gikk i tur og orden: årsmelding, regnskap og arbeidsplan ble godkjent uten merknader. Det var ikke kommet inn forslag til vedtektsendringer eller andre forslag. Valgkalgomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt. Kommentar fra salen gikk ut på at vedtektene må tolkes slik at årsmøtet har direkte valg både på leder og andre styreverv innad i styret. En annen tolkning er at leder bør velges direkte og at antall styremedlemmer velges av årsmøtet, men konstituerer seg selv. Det nye styret vil vurdere teksten i vedtektene om valg og eventuelt komme med forslag om endring/presisering. 
 
Det nye styret har nå konstituert seg og vervene fordeler seg slik:
 
Leder Vegard Bakka
Nestleder Ole Follesø
Sekretær Hjørdis Haarstad
Kasserer Olav Soleide
Styremedlem Ivar Austnes
Styremedlem Sonja Bjerkaker
Varamedlem Aud Liv Soleide
Varamedlem Einar Erichsen
 
Revisor: Sigrid Aske. Jan Bjorøy, vara Odd Mykkeltvedt
 
Valgkomite: Nils Klubben, Per Louis Rasmussen, vara Per Trygve Mjeldheim
 
Kontaktperson for informasjon og konserter: Magnhild Klubben
 
Magnhild Klubben gikk ut av styret og ble takket av med blomst og gode ord etter 6 år i styret.
 
Årsmøtets formelle del ble avsluttet og ordet ble gitt til vår kjære gjest fra Pensjonistforbundet, Hordaland - Inger Johanne Knudsen. Hun orienterte om aktuelle saker i tiden: trygghetssykepleier i alle bydeler for alle over 75 år, samhandlingsreformen som utfordrer kommunenes evne til å gjennomføre planen: de tre viktige M-er som er mat, mosjon, musikk. En utfordring er at det i Bergen fremdeles er 132 sykehjemspasienter som må ligge på to-sengsrom.
 
Budskapet fra Inger Johanne er klart og tydelig: vær aktiv på eldres vegne, ta opp saker gjennom kontakt med det lokale eldrerådet. Det er viktig å være aktiv og synlige i samfunnet hvis vi ønsker å bli tatt på alvor.
 
Pensjonistforbundet fyller 50 år i 2013, dette skal markeres med møteaktiviteter i flere regioner. Bl a skal Arild Øynes til Odda i april.
 
Vegard orienterte om turen til Masfjorden den 6. mai, innbydelse er sendt ut og påmelding starter på fastsatt dag/klokkeslett. Nils Klubben orienterte om Postkoret sin konsert den 17. mars og om Bergen Turlag-seniorgruppen som har turer flere dager i uken for pensjonister som er tung eller lett på foten, tempo og turområde er variabelt.
 
Hyggelig samvær til slutt med kaffe, snitter og åresalg. 

søndag 3. mars 2013

MEDLEMSMØTE I FEBRUAR 2013

 

Litt tidlig ennå, men om ikke lenge kan vi se at gåsemor spaserer med sine små i vårsola. Enn så lenge er gåsungene bare å se på seljen og småfuglene er i gang med reirbyggingen, våren er her.
 
Faglig nytt på medlemsmøtet i mars: pensjonistlagene i Bergen/Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland har utpekt Norvald Heggertveit som sin utsending til årsmøtet i Postkom/Vestlandet krets nå i mars.
 
Innbydelse til dagstur den 6. mai 2013 er nå sendt ut til medlemmene. Turen går med buss til Matre/Masfjorden med lunsj i Stordalen fjellstove. På vegen dit er det stans hos Magnhild Dyrdal -  viden kjent for sine pølser av geit og filmen "Folk ved fjorden" som har gått på Bergen kino over 1 år og som fikk Amandapris i 2012.
 
Gjester på dette medlemsmøtet var Årstad Tyrolerorkester som spiller ompa i tyrolerdrakter og som besøker St Johann i Østerrike hvert år. Musikken ble et forspill til høstturen i 2013 som går til denne byen med dagsturer i alpelandskapet. Det blir mye fjell og den berømte knødelfestivalen som skal være en opplevelse hva mat og drikke angår. Turen er allerede fulltegnet.