onsdag 17. april 2013

VÅRSESONGEN I GRIEGHALLEN

Konsertgruppen var på 3 konserter i Grieghallen i perioden jan - april. Oppslutningen varierte noe fra gang til gang, men totalt var 30 personer med på fine musikkopplevelser i løpet av de tre konsertene.

Fredag 11. januar var hovedattraksjonen Mozarts klaverkonsert nr 24 med solist Lars Vogt. Vi fikk også høre to stykker av Benjamin Britten denne kvelden, programmet ble introdusert av Gunnar Danbolt før konserten.
 
Mandag den 11. mars var det opera på programmet: "Den listige, lille reven" av Leos Janacek. Her var det talende sang, vakre melodier og imponerende dans/ballett. Det hele pakket inn i fantastiske kostymer. Historien handler om naturen - menneskene og dyrene, den har en trist slutt. Gunnar Danbolt gikk gjennom hele handlingen før det hele startet, svært nyttig for publikum.
 
Fredag den 5. april var det igjen Mozart på programmet - Konsert for to klaver og orkester med søstrne Katia og Marielle Labeque fra Frankrike, de nesten danset på pianokrakken og fingrene løp. Ellers denne kvelden fikk vi høre Symfoni i D av Juan Arriaga og Symfoni nr 4 av L. v. Beethoven, den siste en stor musikkopplevelse fremført av et engasjert orkester - stående applaus både før pause og til slutt.
 
Det er mye å glede seg til i høstsesongen. Den starter med konserter i Johanneskirken på grunn av ombygging i Grieghallen. Ring meg på telefon 92243641 hvis dere vil gå på konserter med oss.
 
 
 
 

MEDLEMSMØTET I APRIL

42 medlemmer møtte opp mandag den 8. april for å høre om FN, menneskerettighetene og de eldre - et foredrag v/Kai Grieg fra FN Sambandet i Bergen.
 
 
FN organisasjonen er stor, omfatter 193 land og har flere organisasjoner under sin paraply. Hovedsetet er i New York og FN er pr dato ledet av generalsekretær Ban-Ki-moon. Den første generalsekretær i FN var Trygve Lie. Vi hører vel mest om FN i forbindelse med store konflikter mellom nasjoner, naturkatastrofer og nødhjelp. Blant mange store oppgaver for å fremme fred og hjelpe mennesker i nød, finnes der prioriterte oppgaver som å utrydde ekstrem fattigdom, sikre grunnutdanning for alle og fremme likestilling.
 
Kai Grieg sa litt om arbeidet i FN, bl a hva som gjelder i sikkerhetsrådet og hvordan vetoretten fungerer, hva som skjer på utviklingsfronten - bl a i land i Afrika der det finnes vellykkede prosjekter innen handel/eksport. Lokalt i Bergen har FN-sambandet et kontor som kun driver opplysningsvirksomhet.
 
Menneskerettighetene omfatter også likestilling i vid form, et engasjerende tema ble likestilling for eldre. Første spørsmål er hvem er de "eldre"? Dette skapte noe diskusjon i forsamlingen, i noen land blir folk svært gamle, i andre land er levealderen svært lav. Definisjon i FN er: "eldre" er de som er eldre enn gjennomsnittet av befolkningen. Derfor varierer dette fra land til land. FN har et program for alderdom, men synes ikke å ta dette helt på alvor. Der finnes diskriminerende holdninger til eldre personer og de eldre protesterer ikke. Spørsmålet om Norge er gode på dette fikk opp temperaturen på diskusjonen. FN har etablert 1. oktober som Verdens Eldredag.
 
Etter denne økten med viktig info om både oss selv og verden, gav Vegard Bakka orientering om SAKO som er en samarbeidskomite for pensjonister fra Fagforbundet, Telepensjonistene, Jernbanepensjonistene, Politipensjonistene, LO-Stat, Postpensjonistene og Vegvesenpensjonistene. Komiteen samarbeider med Pensjonistforbundet som igjen har forhandlingsrett i statsbudsjett og trygdeoppgjør med regjeringen.
 
Møtet gikk deretter over i sosialt samvær der kaffe med nogo attåt smakte godt. Dagens tema var til ettertanke og ble luftet videre ved småbordene.