tirsdag 30. juli 2013

HØSTPROGRAM OG ANNET NYTT

Høstprogrammet for 2013 er klart og blir sendt ut pr post i disse dager. Samlingsstedet vårt er Grand Cafe og Selskapslokaler, inngang Ole Bullsplass. Møtetiden er kl 1200 - 1500. Inngangpenger kr 100,- pr person for servering, garderobe mv.

Vi starter opp tidlig i september og programmet er som følger:

Mandag 2.9.  
  • "Ytre Sandviken gjennom tidene" - fra Amalie -Skrams "Hellemyrsfolket" til moderne bydel,  kåseri ved byhistoriker Jo Gjerstad

Mandag 7.10.
  • " To muntre herrer" - munter visesang og vel så det - ved Rolf Olsen og Frank Damm
Mandag 4. 11.
  • "Samhandlingsreformen" - helsesamarbeidet mellom stat og kommune - orientering ved Anne Sissel Faugstad (viseadministrerende direktør i Helse Bergen)
Tirsdag 26.11.
  • Julemøte

Vi ser frem til god oppslutning om møtene. Som alltid blir det hyggelig samvær i salongen med enkel servering, åresalg og gode gevinster.

KONSERTER I GRIEGHALLEN

Vil du gå på konserter i Grieghallen sammen med dine pensjonistkolleger i høst? Vi er registrert som gruppe og får billetter til gruppepris. Er du interessert - ta kontakt med Magnhild Klubben på mobil 92243641.

Vennlig hilsen
Styret

HUSK Å MELDE ADRESSEFORANDRING TIL STYRET

***********************************
 
 
LEDERKONFERANSE PÅ GJØVIK I MAI 2013
 
Det ble avholdt lederkonferanse for avdelingene på Gjøvik 21. - 22. mai 2013. Vegard Bakka og Ole Follesø deltak fra vår avdeling. Av programmet kan nevnes:
 
Gruppearbeid om intern og ekstern informasjon, økonomiske spørsmål, forskjeller ang eldres situasjon i fylker - by/land, store og små kommuner, partipolitisk dominans, eldreomsorg generelt. 
 
Tannlege Kirsten Solemdal holdt foredrag om eldre og tannhelse, stortingsrepresentant Steinar Gullvåg orienterte om aktuelle pensjonistsaker og Svein Hølleland orienterte om Postens nye pensjonsavtale.
 


GODE NABOAR PÅ VITJING


Torgdagen i Bergen er ikkje berre for strilar. Folkeliv og båtliv er kystkultur og dette sameinar seg i Bergen ein laurdag kvart år i mai/juni. Då kjem kystfolket roande, siglande og dampande for å selja lefser og nubbesild og ha det triveleg. 
 
Våre gode pensjonistnaboar frå Sogn og Fjordane vitja Bergen i år på torgdagen den 8. juni. Det var yttra ynskje om å nytta høvet til eit meir intimt nabotreff  med Hordalandsfolket - og slik vart det. Det vart halde eit felles styremøte som var til nytte: korleis saker av felles art vert løyste på ymse måtar, og korleis framtidige vitjingar hjå kvarandre kan bli årlege treff, ja med andre ord: me går over grensa.
 
Slik vart det at den sosiale delen med samkome og middag om kvelden vart både livleg og minnerik. Det vart som om den store posthuslyden omsider var samla att og fekk høyra nytt om slekta.
 
 

UTFERD TIL STRILALANDET


Den siste samlinga for postpensjonistane før sumarferien var utferd til strilalandet i buss frå Bergen den 6. mai. Bjørka var ikkje sprotta og det låg snø langs vegen. Våren var i kjømdi, men enno ein draum om det gode livet. 

Dei 53 reisande hadde første stopp i Matre, ei plass kjend for kraftstasjon og høge fjell. Der vanka det kaffi med noko attåt på Einekavane kafe, deretter omvisning i Bjørn West-museet av styrar Arne Berg. Her er mykje norsk krigssoge samla frå 2. verdskrigen - både om trefningar med fienden og korleis levekåra var for dei som valde livet som motstandsfolk i Matrefjella.  Museet har ei samling våpen, utstyr, bilete og anna som er att etter dei som var der. Ein del bilete er sett saman i film med tale som fortel denne soga om Bjørn West.

Frå Matre går det ein smal og svingete veg opp i fjellet til Stordalen. Her ligg det mange hytter og ein gamal utferdsplass - Stordalen Fjellstove. Snøen låg i fjellsidene, men inne var det varmt og godt å vera. Lunsj med heimelaga kjøtkaker, kaffi og dessert smaka godt, loddsalet gjekk strykande, denne gongen med spanande gevinstar i vente.

Etter maten vart det ingen middagslur, men ferda gjekk vidare til neste oppleving - nærast ein topp å kalle. Utferdsfolket skulle vitja "Folket ved fjorden", kjend for heile Noreg gjennom film og fjernsyn. Men det var Magnhild Dyrdal og garden hennar som var målet, og ikkje minst pølsa hennar Magnhild.   Ho tok godt imot, fortale om garden, gardsdrifta og soga - ja korleis folk livnærde seg på slike plassar før og no. Det vart handel av pølser - også til gevinstar, men oppskrifta hennar får du aldri.

Folk let vel, turen og alt med den var ei oppleving både for kropp og sjel.

Etter referat av Hjørdis Haarstad som var med på turen.