tirsdag 3. september 2013

MEDLEMSMØTE 2. SEPTEMBER 2013

Historiens sus feide gjennom stuen i Grand Selskapslokaler da vi var samlet til høstens første medlemsmøte. Jo Gjerstad er på hjemmebane når han forteller om bydelen Ytre Sandviken sin utvikling og krydrer historiske fakta med fortellinger om menneskene som levde her gjennom tidene. Med god hjelp fra gamle bilder, kart og foto fikk ekte bergensere og innvandrere fra strilelandet og landet forøvrig en minnerik stund.
Jo forteller at her ute i Hellen var Amalie Skram på besøk hos sine slektninger og fant modeller til sine romanpersoner i sitt mest berømte verk "Hellemyrsfolket". Navnet Hellen er i bruk på flere måter den dag i dag og har vel sin opprinnelse fra en naturlig heller som stakk ut fra fjellet. Vi har restene etter Hellen festning, Helleneset badeområde og Hellen skole. Byens historikere mener å ha funnet restene av en gård som kan være gården der Amalie plasserte Oline og Sjur Gabriel. Like ved har en ny vei til et moderne boligområde fått navnet Olinestien.
 
Ytre Sandviken var opprinnelig en stor privateid eiendom som etter hvert ble innlemmet i Bergen kommune. Før utbyggingen de siste 100 år var dette området "på landet", det vil si store og små gårdsbruk og egne lystgårder for byens kondisjonerte. Kone og barn "lå på landet" om sommeren mens far drev sitt kjøpmandskap inne i byen.
 
Kjente personligheter fra denne bydelen er far og sønn Hambro: Edvard Isak Hambro var jøde og måtte konvertere til kristendommen for å få komme til Norge og Bergen. Han startet Hambros Skole i Ytre Sandviken og var aktiv i byens politiske liv. En av hans slektninger startet Hambros Bank i London. Hans mer berømte sønn Carl Joachim Hambro var journalist og sjefsredaktør i Morgenbladet, stortingsmann og stortingspresident - meget kjent etter sin rolle i evakueringen av konge og regjering i 1940.
 
Bydelen er i dag mest preget av ny bebyggelse, men mange av de gamle hus finnes. Museumsområdet "Gamle Bergen" er en samling gamle bygninger og brukes av dagens bergensere som et  minibergen fra en svunnen tid.
 
Jo fikk fortjent applaus for sitt kåseri som gikk både på inn- og utpust. Vi hører gjerne mer fra den karen, tror han har mye på lager. Og de som vil lese om dette i fred og ro hjemme kan kjøpe boken " Y/tre Sandviken" som kom i fjor.
 
Det ble fortsatt drøs om byens gater og streder rundt kaffebordet etterpå og Jo var med. Nå er det snart tid for utenlandstur til St Johann i Østerrike. Den går 17. september og er fulltegnet.