tirsdag 12. november 2013

MEDLEMSMØTE I NOVEMBER

Vegard Bakka ønsket 44 medlemmer velkommen til møtet mandag den 4. november og innledet med noen minneord om vår kasserer og kjære venn Olav Soleide som gikk bort 20.oktober. Vi har mistet en god og dyktig kollega som har gjort en svært god jobb som kasserer i styret. Aud Liv Soleide ivaretar denne funksjonen fremover til neste årsmøte.

Andre saker i tiden: Årets julemøte blir den 26.11., spørsmål om interesse for et nytt 65+ kurs,  medlemsblad for vår avdeling kommer med prøveutgave ved årsskiftet, verving av nye medlemmer - en viktig aktivitet for alle medlemmer.

Dagens hovedtema var "Samhandlingsreformen - hva er situasjonen nå?" og dagens foredragsholder var visedirektør i Helse Bergen, Anne Sissel Faugstad.

Her er noe kortfattet det hun snakket om: 
 
Helse Bergen er en del av regionen Helse Vest som omfatter fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Bergen har 22 000 ansatte og samarbeider med 22 kommuner. Ordførerne har 2 årlige samhandlingsmøter med Helse Bergen.
 
Hva er samhandlingsreformen?
Skal vise vei fremover og gi helsetjenesten ny retning: forebygge, tidlig innsats, samordne ulike ledd, flytte helsetjenester nærmere der folk bor - flere oppgaver til kommunene, samle og styrke spesialiserte fagmiljøer, sterkere brukermedvirkning.
 
Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1. januar 2012. Mange kommuner er godt i gang, men ting tar tid. Det er nytt lovverk, nye forskrifter og nye retningslinjer.
 
Fremtiden
Norge har av alle land i verden mest helsepersonell pr innbygger. Det er derfor ikke en bærekraftig utvikling å satse på import av helsepersonell fra land som allerede har for lite. Det må satses på rekruttering og utdanning innen eget land. Utfordringen er nok hender til å ta seg av et behov som øker. Andre utfordringer: raskere utskriving fra sykehus til plasser i kommunal helsetjeneste - dette må gå i takt, mer innsats til forebygging og begrensning av sykdom, legekompetanse til mer pasientbehandling og mindre til byråkrati, et infosystem for alle helseaktører.
 
Hva skjer fremover ?
Nytt Helsehus i Nordhordland, ny legevakt på Danmarksplass med Øyeblikkelig Hjelp-sengeplasser, Lærings- og mestringssenter i Ulriksdal er i gang, slike sentre skal bygges ut i flere kommuner.
 
Appell fra Anne Sissel - det vi kan gjøre sjøl for å holde oss friske: trening, kosthold.
 
Det ble en del spørsmål fra salen underveis - og de fikk tydelige og konkrete svar fra en kunnskapsrik foredragsholder. Hun fikk hjertelig applaus for sitt engasjerende foredrag.
 
Så var det kaffestund og hyggeprat - det gikk nok mye på samme tema.