mandag 30. desember 2013

VÅRPROGRAMMET 2014 OG NYTT MEDLEMSBLAD

I desse dagar vert Vårprogammet for 2014 sendt ut i posten. Møtestad er også i år Grand Cafe-og Selskapslokaler, inngang frå Ole Bullsplass, kl 1200 - 1500. Inngangspengar er kr 100,- pr person.

Programmet ser slik ut våren 2014:

Mandag 6. januar - Statsarkivet v/Yngve Nedrebø

Mandag 3. februar - Natteravnene v/Erik Brekke

Mandag 3. mars - Årsmøte

Mandag 7. april - Koret "De lystige Seniorer"

Tirsdag 6. mai - Vårtur til Tysnes, Håheim Gård


I same sending ligg og det nye medlemsbladet "PARAPLOKSEN", medlemsblad for Postpensjonistane i Bergen og Omland. Det har ei tid vore omsnakka å starta medlemsblad og no er første nr sendt ut til alle medlemmene. Innhaldet i bladet er tenkt å vera generell informasjon, reportasjar frå turar, informasjon frå møter, forteljingar frå postsoga og andre soger, litt om aktuelle saker og kva som rører seg i organisasjonen. I bladet vil du finna innhald på nynorsk og bokmål.

Redaksjonen vil gjerne ha tilbakemeldinger om bladet - kommentarar og synspunkter på kva som kan takast med i bladet. Skriv til:

Postpensjonistene i Bergen, Distribusjonsnett Produksjon, Postboks 7980, 5020 Bergen

eller send epost til vaba@online.no

Du kan og ta kontakt med Magnhild Klubben, telefon 9224364, epost: klubben.nils@bkkfiber.no

JULEMØTE

Julemøtet den 26. november var i god, gamal tradisjon - her møter folket opp i finstasen og benkar seg rundt festborda med høge glas og levande ljos. Denne gongen var me i nye rom i Grand Cafe og Selskapslokaler. Mange av oss hugsar same plassen og den store salen der me hadde juløetrefestane for den store postfamilien i gamle dagar for 30 - 40 år sidan.

Julemøtet er meint å vera ei hyggeleg og verdig avslutning på året - slik også i år. Me starta i salongstovene med noko godt i glaset og godprat rundt småborda. Så var det bordseta med trerettars middag og endå meir godt i glasa. Nesten same mat som tidlegare år, og me song dei gode, gamle songane. Vegard Bakka leia bordseta og fortalde om "Julestompen" og den lange, kronglete vegen fram for gutongen som skulle levera julestomp - eit fint brød - som gåve til Vetle-Ivar i Svarthole som var gudfar til Per i Skrubbenese - ei soge frå ei helt anna tid,.

Måltidet var til ende og så kom Postkoret - det er også tradisjon - og framførde gamalt og nytt - til stor applaus. Marit Follesø takka for maten med velvalde ord, og me takka for skiftet. Så var det kaffe avec og sidan dans til Aksa duo som no er blitt Otto Aksnes solo.

KONSERTGRUPPEN HØSTEN 2013

Høstsesongen 2013 var konsertgruppen på 4 svært varierte konserter i Grieghallen. Den 18. oktober var det romantisk orkestermusikk - Franz Schubert "Symfoni nr 5" og Anton Bruckner "Symfoni nr 4". Den 4. november var Beethovens eneste opera "Fidelio" på programmet - en mektig sak med flotte sangere og et fantastisk kor som var satt sammen av det profesjonelle koret Kor Vest (nå Kor Grieg) og Bergen Filharmoniske kor.  Den 22. november fikk vi nok en gang høre Kor Grieg, sangstudenter fra Griegakademiet og Norges Korforbunds Ungdomskor synge i Mozarts Requiem, sammen med sangsolister og byens symfoniorkester. Dette er musikk noen av oss har hørt mangew ganger, men som vi ikke kan få nok av.

Sesongen ble avsluttet den 13. desember med Oslo Filharmoniske Orkester under sin nye dirigent Vasily Petrenko. På programmet sto Joseph Haydn "Symfoni nr 101 Klokken" og Gustav Mahler "Symfoni nr 1 Titan". Her fikk vi oppleve  et mektig verk  (Mahler) med et mektig orkester og en inspirerende dirigent.


Oppslutningen om konsertene har variert noe, de fleste velger opera eller musikkverk som har med kor/sangere. Til sammen 49 personer deltatt på disse fire konsertene. Det kunne absolutt vært flere. Vi får gunstige billettpriser og meget god service fra vår kontaktperson. Tidlig i januar vil det bli sendt ut epost til de av medlemmene som er på meldingslisten. Til deg som ikke har meldt deg tidligere, ring Magnhild på 92243641  og meld din interesse.