søndag 9. februar 2014

MEDLEMSMØTE 3. FEBRUAR 2014

Dagens tema var "Natteravnene" - organisasjon, tilblivelse og historie, men også mest om det å bry seg, bry seg om det som skjer rundt oss og da spesielt om mennesker som trenger hjelp. Erik Brekke var kommet for å fortelle oss om dette. Han er pensjonert fra sitt virke i forsikringsbransjen, har bakgrunn fra NRK og var i studietiden vikar i Posten med mange rare og gode minner fra den tiden.

"Natteravnenes" historie begynner i det små på 1990-tallet etter en svensk modell  - svenskene alltid foran - og små grupper med voksne mennesker vandret rundt i gater og streder for å fange opp trøbbel og hjelpe unge, hjelpeløse som var ute av stand til å hjelpe seg selv. Fra å være et spontant hjelpetiltak i lokalt miljø, vokste dette seg stort med mange grupper over hele landet. Her i vest var det Erik Brekke og likesinnede som så at dette ble et samfunnsgode fordi det var med å forebygge skader på liv og helse. Forsikringsselskapet Tryg (den gang Vesta) gikk inn med kroner i prosjektet og det hele kom inn i ordnede former. Historisk er hendelsen da konsernet trakk ut sine sponsormidler fra bl a Sportsklubben Brann for å bruke midlene på slike forebyggende tiltak for barn og unge.

Hva brukes så pengene til ? Natteravnene jobber gratis, men utstyres med passende klær for uteliv i allslags vær, refleksvestster, mat, evt lokaleleie og forsikring. Det finnes regler for virksomheten: være edru, ta vare på trengende ungdom, reagere og melde fra om uønskede og kriminelle handlinger, har ingen politimyndighet, men plikt til å varsle. Det finnes mange historier om Natteravner som på denne måten har redet liv. Fra starten og til nå har ca 950 000 personer gått ute som natteravner. Erik Brekke mottok Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for organisasjonen.


Vegard Bakka takket Erik Brekke for et engasjert og interessant foredrag om dette landsomfattende tiltaket for å gjøre samfunnet tryggere - ikke bare for ungdom, men for alle som ferdes ute.

Saker i tiden er
at også vi godt voksne bør være opptatt av de lokale tilbud som finnes og eldre er en viktig ressurs. Frivillighet er i tiden og det er alltid bruk for noe eller noen. Nytt om dette vil vi få høre om på årsmøtet i mars - da vil Pensjonistforbundet være representert.

Innbydelsen til vårturen kommer ut i mars. Verving av nye medlemmer - alltid aktuelt. Melding om adresseendring - la det skje straks endringen inntrer.

Medlemsmøtet gikk over i den sosiale delen, det var mye å prate om. Og det smakte med kaffe og snitter og loddsalget gikk bra, vinnerne ble glade.