lørdag 7. februar 2015

MEDLEMSMØTE I FEBRUAR

Det var stort oppmøte på medlemsmøtet den 2. februar. Ikke rart, programmet var lokkende, mange ville høre Gunnar Staalesen berette om Amalie Skram - jenten fra Bergen.


Gunnar Staalesen er selv en kjent forfatter og bergenser, kanskje mest kjent som far til Varg Veum, den litt lurvete privatdetektiven med kontor på Strandkaien. Men i dag er det Amalie og hennes historie. Hun var født i Bergen 22. august 1846 og hennes seineste aner var fra strilelandet og Sogn. Faren - Mons Monsen Alver var innvandrer fra Alversund og hennes mor - Ingeborg Lovise, født Hammersnæs, var født i Bergen av foreldre som kom fra Sogn og Nordhordland.

Amalie fikk åtte søsken, men bare fire gutter vokste opp sammen med sin vakre søster. Det meste fra barndomsårene er  kjent fra broren Ludvig sin dagbok. Hun fikk gå på byens beste pikeskole, var oppvakt og nyskjerrig. Bylivet i Bergen på den tid gav Amalie mange opplevelser av levekår både for fattig og rik, og mange inntrykk av byens originaler og skjebner. En fæl opplevelse var det nok at faren måtte flykte fra byen og dro til USa, han hadde stor gjeld og ville ikke i gjeldsfengsel. Mye av dette ble noe av grunnlaget for hennes forfatterskap som blomstret lenge etter at hun flyttet fra Bergen.


Hennes storverk - Hellemyrsfolket - skrevet i perioden 1887 - 1898 - ble til mens hun var gift med Erik Skram og bodde i København. Det er på grunn av dette verket hun er skrevet inn i litteraturhistorien som en av de fremste naturalister. Der viser hun at mennesket er fanget i sin skjebne forutbestemt av arv og miljø. Hun flyttet aldri tilbake til Norge. Hun var skuffet over hvor dårlig hun ble mottatt som forfatter i Norge og kalte seg "dansk forfatter". Da hun døde i 1905 ble  innskriften på urnen "dansk borger, dansk undersaat og dansk Forfatter".

Det ble stor applaus til Gunnar Staalesen for foredraget om jenten fra Bergen som levde et intenst liv med oppturer og nedturer - mye likt det hun skriver om sine bøker.

Vegard Bakka informerte litt om det kommende årsmøtet som blir den 2. mars. Da blir det årsmøtesaker og vi får besøk av Inger Johanne Knudsen fra Pensjonistforbundet. Hun vil orientere om kravene som stilles til regjeringen og Statsbudsjettet for 2016.

Ivar Austnes orienterte om hovedtrekkene i årets vårtur til Skjerjehamn, Mjømna og Eivindvik. Deretter ble det kaffe og snitter. Åresalget gikk strålende, alt utsolgt og kunne solgt mer. Nå må vi lage flere årer. Medlemstallet og oppmøtet øker.

VI SEES PÅ ÅRSMØTET 2. MARS