mandag 18. mai 2015

VÅRTUR TIL GULEN I MAI

Det var stor interesse for vårturen som i år gjekk til Gulen kommune. Åttitre medlemer melde seg på og det var full buss i to høgder. Etter roleg køyring gjennom strilebygdene i Lindås og Austrheim nådde me ferja akkurat i Leirvåg. Etter overfarten køyrde me i land i Sløvåg og var i nabofylket Sogn og Fjordane. Ein gamal kjenning - Øyvind Lid - steig på bussen og skulle vera kjentmann denne dagen. Sjøl bur han på Ånneland som ligg på Sandøy vest i kommunen. Han tok oss med på ein runde i øyriket sitt og me fekk informasjon om både det historiske og det dagsaktuelle.

Sløvåg ligg nær Mongstad og er no industristad med store kaiområder. Her starta Wergelandkonsernet sementvareprodusjon og anlegg for oljeavfall i 1980-90 åra. Her finns avfallsdeponi i fjell, slamforbrenning med kompostering og ein spolebase. Det store næringsbygget i hamneområdet heiter "Vidsyn" og her finns hotellavdeling med 80 sengeplassar i tillegg til kontor og næringslokalere. Øyvind fortel at Gulen kommune er stor i utstrekning og liten i folketal, 2300 fastbuande på 597 km2. Me køyrde over nettverksbogebrua til Sandøy. Brutypen vart konstruert av ing Per Tveit på 1950-talet, men vart lite påvørd. Gulen kommune fekk pengar til vegframføring og brua over Brandangersundet vart opna i 2010. Frå høgda på Sandøy såg me Fedje og Holmengrå i vest.

Me for vidare til Skjerjehamn, den gamle handelsstaden var ein av mange slike langs kysten og som var skysstasjon med plikt til å halda hus og mat til statens farande fantar. Viktige handelsvarer var øl og brennevin.  Fiskeoppdrettaren Ola Braanaas kjøpte Skjerjehamn og har sidan brukt mykje pengar på den gamle handelsstaden.Gjestehuset er restaurert, dei gamle sjøhusa og kaianlegget er tatt vare på og det er bygd eit stort lokale for matservering og festlege lag. Me samla oss til kaffi og noko attåt i det store nyehuset. Nokon vandra rundt, såg på husa, hamna, båtane og tok bilete av steinkongen - statuen som Oslo ikkje ville ha og som Ola Braanaas kjøpte og sette opp her ute i havgapet.

Men klokka gjekk og me måtte hasta vidare. Me køyrde over ny bru til Byrknesøy og hadde stopp på Byrknes som er endestopp for Fv4. Så var det tid for Eivindvik og lunsj på Eivindvik Fjordhotell, folk var atter svoltne,. Øyvind hadde mykje han ville visa oss, men tida strakk ikkje til, me måtte prioritera Gulatingsparken i Flolid.


Det gamle Gulatinget frå middelalderen skulle i vår tid få sin minnestad, men kvar var rette plassen ? Etter noko diskusjon vart Flolid vald. Minnestaden er utforma av kunstnaren Bård Breivik og vart opna i 2005. Dei 22 søylene og den store Tinghella er stein henta ifrå Kina. Her er og laga til ein stor naturpark med turvegar. Monumentet er tredelt: Tingveggen, Tinghella og Eldsirkelen. Bak Tinghella er det plass til publikum oppetter fjellet og det heile blir som eit stort amfiteater.  

Så var det tid for heimreis. Rart med det - er du i ferjefylket er det ferjerutene som legg opp dagsorden. Me hadde hatt lang køyring, mange inntrykk. Takk til kjentmann Øyvind, sjåfør Steinar og turkomite Ivar for ein fin tur og ein minnerik dag.