onsdag 14. september 2016

MEDLEMSMØTET 5. SEPTEMBER 2016

Mandag og en vakker høstdag, 52 medlemmer fant veien til sesongens første møte for å treffe postkolleger og høre professor Gunnar Danbolt sitt foredrag om maleren Nikolai Astrup: "En nyoppdaget stjerne". Men først ønsket leder Eli Ludvigsen alle velkommen til høstmøtet. Etter felles sang - to vers av "Dei gamle fjell i syningom" overlot hun ordet til professor Gunnar Danbolt.

Nikolai Astrup var kjent som en vestlandsmaler frem til bare noen få år siden. Gjennom utstillinger også i utlandet er han nå mer kjent og noen mener at han kan bli like berømt som Edvard Munch.Nikolai Astrup malt av Henrik Lund i 1900.

Han ble født i Bremanger i 1880, sønn av presten Christian Astrup. Familien flyttet til Ålhus i Jølster der faren overtok presteembetet. Nitten år gammel dro han til Kristiania for å gå på kunstskole hos Harriet Backer. Hun omtalte ham som en av sine beste elever. Men Nikolai reiste tilbake til Jølster og ble boende der. Han giftet seg med en 16 år gammel jente fra bygda, de fikk åtte barn, og livet gikk med gårdsdrift, familie og kunst. Han foretok studiereiser til utlandet, bl a Paris, der ble han inspirert av maleren Paul Gauguin, Claude Monet m fl og japanske trykk, noe som preget hans malerier seinere.

Nikolai Astrup tegnet mye etter sine erindringer om barndommen og brukte sine tegninger fra guttedagene som inspirasjon - han malte det han hadde sett som barn. Bl a er Ålhustunet malt etter erindring. Han laget ofte serier av bilder malt etter samme motiv på samme måte som i japanske trykk. I en periode arbeidet han mye med tunet, kjøpte hus og flyttet dem hjem til gården. Hagen ble opparbeidet og han malte bilder av tunet og hagen og seinere også motiver fra interiøret. Han reiste ikke så mye i denne tiden noe som kan være grunnen til at han har vært mindre kjent utenfor vestlandet.

  

Soleienatt, motiv fra Jølster
Nikolai Astrup var hele sitt liv plaget med astma, han døde i 1928 bare 48 år gammel. Astruptunet  har forfalt, men skal nå restaureres for 20 mill. takket være Sparebankstiftelsen DNB som i 2004 kjøpte Astrupsamlingen fra Jon Christian Brynildsen. Stiftelsen sørget for den første store presentasjonen utenlands av Nikolai Astrup i London 2016. Omtalen av utstillingen tyder på begeistring og kan bli starten på internasjonal anerkjennelse.

Etter dette interessante foredraget fikk Gunnar Danbolt mye takk og god applaus. Kaffe og snitter ble servert Både praten og loddsalget gikk som vanlig livlig. Et hyggelig møte på alle måter.