mandag 30. januar 2012

SAMMEN PÅ KONSERT

Ludwig van Beethoven (bildet) og Benjamin Britten sto på programmet da en gruppe fra Postpensjonistene - 12 personer - gikk sammen på konsert i Grieghallen fredag den 27. januar. Beethovens 5. symfoni - "Skjebnesymfonien" var kjent musikk for oss, i alle fall første satsen med de innledende tonene som var kjenningssignal fra BBC til Norge under krigen.

Benjamin Brittens fiolinkonsert fra 1939 var nye toner for oss alle, nye og anderledes enn annet vi har hørt.I ifølge info fra dirigent og solist før konserten er musikkstykket kjent blant musikere som en stor utfordring, dvs noe vanskelig å spille. Men solisten, Daniel Hope fra England, imponerte oss meget i samspillet med orkesteret. Kveldens dirigent var Hugh Wolff, en amerikaner født i Paris.

I pausen fant vi vin og annet godt som var klargjort til oss ved vårt eget bord i foajeen, en super ordning. Dette er en del av programmet "Tett på" som Bergen Filharmoniske Orkester legger opp til for organisasjoner/grupper. Praten gikk om løst og fast - og litt om hva vi skal gå og høre neste gang.     

tirsdag 10. januar 2012

ÅRETS FØRSTE MEDLEMSMØTE


Det var god oppslutning om årets første medlemsmøte mandag den 9. januar, 60 medlemmer kom for å høre nytt fra hverandre og lære noe av dagens tema som hadde tittelen "Når jeg blir 66, da gjør jeg som jeg vil".

Innledningsvis orienterte Vegard om aktuelle saker som i hovedsak er planlegging og organisering av årets turer og utflukter. Høstturen går i år til Sør-Frankrike en uke, det blir sendt ut innbydelse i slutten av janur. Vi har også snakket om cruise i Middelhavet, og et forslag på et slikt opplegg for 2013 vil bli sendt ut som prøveballong seinere i høst. Det blir heldagstur til Sogn med buss og båt i mai. Innbydelse til denne turen sendes ut i februar.

Og som alltid på møtene: oppfordring om verving av nye medlemmer. Det var gledelig å se at nyinnmeldte var tilstede.

Psykologene Minna Hynninen og Hilse Tyvoll foredro om de eldres liv fra 66 års alder og endringer som skjer både på kropp og i sjel. Vi fikk høre at nå er det slutt å si at folk er gamle - ordet er erstattet med "eldre" for hele gruppen fra 60 år og helt til slutten. Denne eldreperioden kan for noen strekke seg over 40 år, og mange er spreke til det siste. Det viser seg at helsen generelt blir dårligere etter 80 - 85 år, av eldre som bor hjemme etter 75 år  har 4 av 10 lite besvær.

Det gode liv for de eldre bygger på god helse og trygghet i tilværelsen, noe som kan gjenfinnes også i andre aldersgrupper. Men for de eldste er ikke dette selvfølgeligheter. Aldersdemens finnes så tidlig som fra 65+ =5%, ved 90+ =  30%. Den gjennomsnittlige levealderen øker, er nå 82 år for kvinner og 78 år for menn. Det kan være vanskelig for noen som starter på "eldre-perioden" å erkjenne at kommende år vil medføre svekkelser av ymse slag. Innenfor fagmiljøene er det nå mer forkus på god helse for eldre, noe som samfunnsmessig har er økonomisk side.

Det var tydelig at temaet fenget blant tilhørerne som responderte med spørsmål og kommentarer.

Deretter var det kaffe, snitter og et meget godt åresalg. De siste forlot samværet ca kl 1500.