søndag 23. mai 2010

MEDLEMSMØTE OG KULTURDAG I HARDANGER


Den 10. mai var det dagstur til Hardanger - 39 medlemmer steig på bussen i Bergen, Åsane og Trengereid. Me såg fram til ein roleg busstur, hyggeleg samvær og gode kulturopplevingar. Første stopp var Norheimsund Fartøyvernsenter som ligg høveleg til ved fjorden like ved tettstaden. Her er båthus, kaianlegg, kinosal, kafe og administasjon.


Hyggelege vertsfolk tok imot og me vart sessa rundt borda til kaffi og lefse - det smakte godt. Av vertsfolka fekk me ei grundig innføring i Fartøyvernsenteret si soge. Kortversjonen er: kjøp og restaurering av jakta "Mathilde" i 1984, ferdig i 1989. Deretter "blod på tann" blant entusiastane med overgang til permanent drift som kompetansesenter for fartøyvern med attføringstilbod, lærlingeverksemd og reiseliv. "Mathilde" er på sjøen i mange slags oppdrag langs heile kysten, ungdom og vanlege folk mønstrar på og får oppleva kva det er å vera mannskap på ei seglskute.

På veggene i kafeen er det mange skutebilete - mange skuter vart bygde ved verfta i Hardanger og siglde sidan langs riksveg 1 med gods og folk. Her på senteret er dei ute etter skutene sine soger - eigarane, fraktene, mannskapet.Me såg film om ferdsla på fjorden og båtbygginga i Hardanger, det var eit båtbyggeri mest på kvart eit nes i seglskutetida. Ingen vegar, ingen bilar og ferdsla gjekk like mykje langsetter fjorden som tvers over fjorden. Ei reise til Bergen tok gjerne fleire dagar den gongen. Det store skiftet kom med båtmotoren - og ei ny tid vaks fram.

I båthusa er det gamle båtar.
- og nye båtar.

Her vert ein ny Oselvar til på gamlemåten - alt med handemakt. Den gamle båtbyggjarkunsten er eit handverk som dei unge får læra her ved senteret.

Kunnskap om gamle båtar, båtbyggjing og restaurering av gamle båtar er samla her ved senteret. Gjennom Riksantikvaren har senteret fått status som nasjonalt kompetansesenter for fartøyvern.


Me postpensjonistane er interesserte og følgjer godt med når båtbyggjaren fortel om det praktiske arbeidet ved senteret. Den gamle dampen "Stord" er her stundom og får hjelp til ymse restaureringsarbeid. Fleire i følgjet vårt har i yngre år reist med postekspedisjonen på denne båten. Namna vert noterte for registrering i det historiske dokumentet om "Stord". Andre kjenningar ved kai er prinsebåten "Faun", av kongeleg byrd må vite.

Etter innhaldsrike timar i Fartøyvernvernsenteret tek me farvel med det hyggelege vertsskapet og entrar bussen. Ferda går vidare til Strandebarm Fjordhotell for lunsj og kaffi. Det summar livleg rundt bordet - om gamle dagar, gamle båtar og anna som er kjekt å prata om.
Ein vellukka tur og kulturdag for postpensjonistane - og ikkje berre for dei som likar båtar !
Ein film om ferdsla på Hardangerfjorden synte endringane frå gamal til ny tid, største spranget var då båtane fekk motor og alt byrja gå mykje fortare. I segltida kunne det gå mange dagar på ei reise til Bergen.
Ute var det kald vind, men
lørdag 8. mai 2010

MARKERING AV 8. MAI I BERGEN POSTTERMINAL

Postkoret Bergen markerar fredsdagen i dag ved minneplata i Bergen Postterminal med helsing og vakker sang. Posten, Postkom og Postpensjonistane deltek og i markeringa og framfører sine helsingar til ære for postfolka som deltok i motstandsarbeidet.

Helsinga frå Postpensjonistane i Bergen er slik i dag:

8. mai - denne dagen er minnedagen for feiringa av freden i 1945. Det er 65 år sidan, og dei som hugsar dagen, hugsar den som ein stor festdag. Mange som hadde vore borte lenge kom heim i tida etterpå - gleda var stor. Men nokon kom ikkje heim, dei som var heime venta og venta, og vona i det lengste. Nokon av dei som ikkje kom heim har namn på minnetavla her. Nokon som enno lever, kjende dei og minnest. Me som ikkje kjende dei, skal og minnast. Me skal fortelja etterslekta om det som hende, og med all vår gode vilje - det må ikkje skje igjen.

For snar 70 år sidan - 17. mai 1940, kunne lyarane høyra diktaren lesa versa sine i radioen frå det enno frie Nord Noreg. I siste verset stig vona om overleving fram - det høver godt i dag å lesa dette for å æra dei som gjekk i striden den gongen:

"Her skal vi minnes de døde som ga sitt liv for vår fred,
soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned.
Vi er så få her i landet, hver fallen en bor og venn.
Vi har de døde med oss den dag vi kommer igjen."
tirsdag 4. mai 2010

POSTENS PENSJONISTFORBUND - LEDERKONFERANSE I SANDEFJORD

Askeskyen over landet var såvidt forsvunnet da deltakerne til årets lederkonferanse i Postens Pensjonistforbund ankom Sandefjord 28. april. Her møttes gamle kjente i hjertelig gjensyn. Noen av oss var helt ferske så vi også søkte sammen i et fellesskap. Men det jevnet seg ut etterhvert. Vår leder Arild Øynes innledet første dag og viste til den mangfoldighet som preger det lokale arbeidet i avdelinget rundt om i landet.


Dette var også tema for deltakernes gruppearbeid den første dagen. I gruppene fikk vi anledning til å utveksle erfaringer om medlemsverving, informasjon, reiser/turer og møtevirksomhet, lokal eldrepolitikk - påvirkning og samarbeid, lokalt samarbeid med Norsk Pensjonistforbund og utforming/behandling av arbeidsplan for avdelingen. Gruppearbeidet viste tydelig at geografi og demografiske forskjeller former avdelingsarbeidet. Det er ikke så lett å få samlet medlemmene til møter og andre aktiviteter i fergefylker og steder med såkalt spredt bosetning. Men felles turer liker alle og noen samarbeider med andre avdelinger for å få dette til. Noen avdelinger har representanter i kommunale eldreråd, noe som også er et overordnet mål i PPF. Potensialet er fremdeles stort for medlemsverving, så dette har prioritet landet over.Ikke mindre enn tre foredragsholdere kom til oss den andre dagen. Først var det Harald Normann som er generalsekretær i Norsk Pensjonistforbund (tidligere i Postkom). Han snakket lenge og godt om hvor viktig det er også for pensjonister å være organisert, og spesielt at vi har kollektivt medlemskap i Norsk Pensjonistforbund. Kjerneverdiene i denne organisasjonen er trygghet, livskraft og initiativ. NPF har også fem hjertesaker: trygghet, helse, økonomi, kultur, samhold. Det arbeides med dette i politiske fora på ymse nivåer og NPF er aktør og pådriver overfor politiske beslutningtakere.


Carsten O. Five (tidl redaktør i "Dine penger") snakket om eldre og økonomi: om hvordan kutte utgifter og øke inntekter. Først og fremst sette opp budsjett og føre regnskap. Da er det lettere å se hva pengene går til og hva som lønner seg å gjøre.


Stortingsrepresentant Steinar Gullvåg snakket om eldrepolitikk der han har sitt virke i Helse- og sosialkomiteen - ny pensjonsreform, sykehjemsplasser o a., de politiske utfordringene er mange, mangfoldige og uendelige.


Det ble en smule hektisk på slutten av dagen, noen av oss måtte avgårde i en fart pga problemer på Vestfoldbanen. Vi fikk ikke tatt skikkelig farvel og heller ikke takket for et strålende samvær. Jeg vil i alle fall på egne vegne takke landsstyret og andre ansvarlige for en vellykket lederkonferanse - fint å treffe kolleger som deler sine ideer og erfaringer med oss andre.