søndag 20. november 2016

MEDLEMSMØTET I OKTOBER

46 medlemmer møtte opp for å høre dagens tema som var Lindåsprosjektet og som handler om ny teknologi i omsorgstjenesten for eldre. Fra prosjektet kom Oddrun Storheim Hoel på besøk for å orientere om fremtidens muligheter til å gi bedre hjemmetjeneste. Det må tenkes nytt og anderledes, styrke kvalitet, det blir for få hender og det må drives kostnadseffektivt.

Lindåsprosjektet er et innovsjonsprosjekt som skal vurdere risiko, snu hjemmetjenesten og forandre måten å tenke på. Fremtidens eldre vil ha uavhengighet og kommunesektoren skal utvikle gode tjenester basert på dette. Målet er 250 installasjoner i Lindås og i dag er det 180 brukere. prosjektt baseres på trådløs teknologi og Respons til alarmsentral. Brannvesen rykker ut. Det finnes forskjellige systemer i bruk, moen påkaller familie/naboer eller hjemmesykepleien. Målet er mestmulig selvstendighet, riktig tjeneste på rett nivå og helsepersonell kommer inn ved behov. Forsknngsrapport viser at: brukere bor lengre tid hjemme, pårørende er tryggere for sine, personalet jobber på en nye måte.

Regnestykket videre ved teknologibruk sammenholdes med kostnadene ved sykehjemsplass. Utstyr leies og kjøpes ikke fordi utviklingen skjer så fort at det blir raskt utdatert. Teknologien brukt i prosjektet skal gi mestring og selvstendighet, mobilitet, sørge for personlig hygiene, måltider, helse og sikkerhet, samt styre varme,lys, dører og vinduer. Lindåsprosjektet ble satt i gang 1. august 2016.

Det ble vist en filmsnutt med intervju av brukere og pårørende som gav positive utsagn. Temaet engasjerte møtedeltagerne og flere spørsmål ble stilt. Det ble gitt god applaus, blomster og takk til foredragsholder for en interessant orientering.

2 kommentarer: